ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ
ID 403020802
Related Station ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/01/01
End Date 1994/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001297 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403020802
400001296 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403020802