ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ
ID 403019801
Related Station ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006917 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm Τα δεδομένα από 1995-04-03 08:00 ως 2007-05-07 07:45 ψηφιοποιήθηκαν απόΔΕΗ/ΤΥΔ και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το ΝΟΕΜΒΡΙΟ2014. 403019801