ΒΩΛΑΚΑΣ
ID 403019602
Related Station ΒΩΛΑΚΑΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001252 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403019602
400001251 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403019602