ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
ID 403019203
Related Station ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1987/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001236 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403019203
400001235 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403019203