ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
ID 403018704
Related Station ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/05/01
End Date 1994/12/31
Timeseries