ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
ID 403018703
Related Station ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/05/01
End Date 1994/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001212 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΥΓΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403018703
400001211 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΞΗΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403018703
400001210 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403018703
400001209 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403018703