ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
ID 403018702
Related Station ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001205 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403018702
400001204 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403018702