ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
ID 403017705
Related Station ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001157 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Ημερήσια - 1 day(s) ° 403017705