ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
ID 403017704
Related Station ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001155 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403017704