ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
ID 403017703
Related Station ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001156 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s 403017703