ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
ID 403017702
Related Station ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001160 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403017702
400001161 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403017702