ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
ID 403017701
Related Station ΥΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΦΡΑΓΜΑ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001154 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403017701