ΔΟΜΝΙΣΤΑ
ID 403016901
Related Station ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1980/09/01
End Date 1994/05/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001115 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403016901
400001114 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403016901