ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ID 403016810
Related Station ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000129 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 403016810