ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ID 403016809
Related Station ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1996/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001110 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403016809
400001109 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403016809