ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ID 403016807
Related Station ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000128 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Ωριαία - 0 day(s) °C 403016807