ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ID 403016806
Related Station ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001104 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403016806
400001103 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403016806