ΚΡΙΚΕΛΛΟ
ID 403016307
Related Station ΚΡΙΚΕΛΛΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001073 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403016307