ΤΡΙΚΛΙΝΟ
ID 403015302
Related Station ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001014 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403015302
400001013 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403015302