ΤΟΠΑΛΙΑΝΑ
ID 403014602
Related Station ΤΟΠΑΛΙΑΝΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/12/01
End Date 1994/09/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000972 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403014602
400000971 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403014602