ΤΟΠΑΛΙΑΝΑ
ID 403014601
Related Station ΤΟΠΑΛΙΑΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/12/01
End Date 1994/09/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000970 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403014601