ΤΡΟΒΑΤΟ
ID 403014002
Related Station ΤΡΟΒΑΤΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000943 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403014002
400000942 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403014002