ΤΡΟΒΑΤΟ
ID 403014001
Related Station ΤΡΟΒΑΤΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000110 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403014001