ΜΙΚΡΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
ID 403013802
Related Station ΜΙΚΡΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date 1994/10/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000933 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403013802
400000932 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403013802