ΜΙΚΡΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
ID 403013801
Related Station ΜΙΚΡΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/01/01
End Date 1994/10/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000931 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403013801