ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ
ID 403013602
Related Station ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/02/01
End Date 1994/09/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000924 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403013602
400000923 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403013602