ΠΟΛΥΝΕΡΙ
ID 403013101
Related Station ΠΟΛΥΝΕΡΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006955 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 403013101
400006953 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ /ΚΑΤ 403013101
400000107 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403013101