ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ
ID 403012601
Related Station ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/07/01
End Date 1977/05/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000880 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403012601
400000879 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403012601