ΔΙΠΟΤΑΜΟ (ΤΣΙΜ)
ID 403010402
Related Station ΔΙΠΟΤΑΜΟ (ΤΣΙΜ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000805 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403010402