ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ID 403010106
Related Station ΔΙΣΤΡΑΤΟ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1977/01/01
End Date 1980/08/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000787 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΥΓΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403010106
400000786 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΞΗΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403010106
400000785 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403010106
400000784 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403010106