ΔΙΣΤΡΑΤΟ
ID 403010102
Related Station ΔΙΣΤΡΑΤΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000781 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403010102
400000780 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403010102