ΠΟΥΡΝΙΑ
ID 403009702
Related Station ΠΟΥΡΝΙΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1994/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000767 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403009702
400000766 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403009702