ΕΠΤΑΧΩΡΙ (ΔΑΙΚ)
ID 403008203
Related Station ΕΠΤΑΧΩΡΙ (ΔΑΙΚ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000686 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403008203