ΕΠΤΑΧΩΡΙ (ΔΑΙΚ)
ID 403008201
Related Station ΕΠΤΑΧΩΡΙ (ΔΑΙΚ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000688 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403008201
400000687 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403008201