ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ID 403008010
Related Station ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1994/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000681 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403008010
400000682 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403008010