ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ID 403006812
Related Station ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000633 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403006812
400000632 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403006812