ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ID 403006807
Related Station ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000057 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 403006807