ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ID 403006802
Related Station ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000627 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403006802