ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ID 403006801
Related Station ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1976/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006948 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ/ΚΑΤ 403006801