ΒΡΟΣΙΝΑ
ID 403006611
Related Station ΒΡΟΣΙΝΑ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000055 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 403006611