ΒΡΟΣΙΝΑ
ID 403006602
Related Station ΒΡΟΣΙΝΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000616 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006602
400000615 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006602