ΑΝΘΟΧΩΡΙ (ΒΡΟΣ)
ID 403006402
Related Station ΑΝΘΟΧΩΡΙ (ΒΡΟΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000598 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403006402