ΑΝΘΟΧΩΡΙ (ΒΡΟΣ)
ID 403006401
Related Station ΑΝΘΟΧΩΡΙ (ΒΡΟΣ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000600 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006401
400000599 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006401