ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
ID 403005907
Related Station ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000046 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 403005907