ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
ID 403005905
Related Station ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1993/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000578 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Ημερήσια - 1 day(s) m/s 403005905