ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
ID 403005903
Related Station ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000577 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403005903
400000576 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403005903