ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
ID 403005902
Related Station ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1993/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000575 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403005902