ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
ID 403005901
Related Station ΒΗΣΣΑΝΗ (ΑΓΙΟΙ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1993/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006944 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ/ΚΑΤ ΜΑΙΟΣ 2015 403005901
400000045 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403005901