ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ
ID 403004901
Related Station ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1991/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006931 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ ΜΑΙΟΣ 2015 403004901
400000040 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403004901