ΑΧΛΑΔΑ
ID 403004801
Related Station ΑΧΛΑΔΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006884 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ 403004801
400006883 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ 403004801
400000039 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403004801